Ποιοί είμαστε

Τι είναι η Τυφλή Επεξεργασία Σήματος;

Η Τυφλή Επεξεργασία Σήματος είναι μια σημαντική κατηγορία εφαρμογών με κοινό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μελετούν συστήματα των οποίων μόνο η έξοδος είναι παρατηρήσιμη. Στις εφαρμογές αυτές, τόσο η είσοδος όσο και το ίδιο το σύστημα είναι άγνωστα. Τέτοια προβλήματα είναι η Τυφλή Αποσυνέλιξη (Blind Deconvolution), η Τυφλή Εξισορρόπηση Καναλιού (Blind Channel Equalization), ο Τυφλός Διαχωρισμός Πηγαίων Σημάτων (Blind Source Separation), η Τυφλή Αναγνώριση Συστήματος (Blind Identification), κα. Οι μέθοδοι Τ.Ε.Σ. έχουν πολλές εφαρμογές όπως για παράδειγμα: (α) στην επεξεργασία σημάτων ραντάρ/σόναρ (διαχωρισμός και αναγνώριση πηγών από συστοιχίες κεραιών, αξιόπιστος εντοπισμός προέλευσης πηγαίων σημάτων) (β) στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες (ανίχνευση πολλαπλών χρηστών) (γ) στην επεξεργασία φωνής (διαχωρισμός ομιλητών, το πρόβλημα «κοκτέιλ πάρτυ», διαχωρισμός ομιλίας από θόρυβο, κλπ), (δ) στην επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων (διαχωρισμός σημάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, και Ηλεκτροκαρδιογραφήματος) (ε) στην επεξεργασία σεισμικών σημάτων (αναγνώριση στρωμάτωσης υπεδάφους), κα. Η προσέγγιση των παραπάνω προβλημάτων γίνεται με δύο βασικούς τρόπους: (α) με τη χρήση στατιστικών παραμέτρων δεύτερης τάξης ή ανώτερης τάξης (Second Order Statistics/Higher Order Statistics) και (β) με τη χρήση γεωμετρικών μεθόδων.

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνος Διαμαντάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος) - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Αδαμίδης - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Βασίλειος Μέρτζιος - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εμμανουήλ Ρουμελιώτης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεόφιλος Παπαδημητρίου - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αθανάσιος Ι. Μάργαρης
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Νικόλαος Κωφίδης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευθύμιος Κότσιαλος - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στέργιος Δραγανίδης - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αναστάσιος Νέικος - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

Copyright © 2006-7 bsp.teithe.gr